Ако се омъжвате, нека да е по любов

При споменаването на думата сватба, всеки си представя булка в красива бяла рокля и младоженец в елегантен костюм. Млади, красиви и перспективни. Ще кажете, че това не е мечтата на съвременното момиче, което иска първо да се образова да направи кариера. В известен смисъл това е така, но моето мнение е, че рано или късно всяко момиче стига до идеята за брак, семеен живот и дом. Бракът символизира защита, комфорт и хармония. И за да стане наистина така, аз си мисля, че е много важно единствената и водещата причина за това решение да е любовта. Бракът по любов – това е предпоставката за щастлив семеен живот. Много често причините, които мотивират момичетата да се оженят, нямат нищо общо с любовта и това често води до невъзможност да се постигне семейна идилия. Ще се опитам да ви посоча някои от най-често срещаните грешни причини за сватба, които не трябва да ви мотивират за това важно житейско решение. Първата, много често срещана причина е заради бялата рокля, много момичета искат да се видят булки на всяка цена и често приемат първото направено им предложение, без да са сигурни в чувствата си. Друга грешна причина е възрастта напредва – повечето от приятелките ми вече са омъжени, трябва и аз да побързам, за такова решение много често решаваща роля изиграват и психологическите атаки от страна на роднините. По настояване и избор на родителите е друга много често срещан грешен мотив за сватба, родителите много харесват приятеля ви и ви убеждават, че това трябва да е мъжът на живота ви – всички достойнства обаче, които правят кандидат-младоженеца любимец на родителите ви, нямат никакво значение, ако вие не го обичате. Мога да изредя още много грешни причини за сватба, които трябва да избягвате, ако искате щастлив и хармоничен живот, но най-лесно ще ги избегнете, като просто се омъжите по любов.

Google+ Comments

Leave a Reply

  Some XHTML allowed.