Брак с чужденец

Здравейте, приятели! Днес ще поразсъждавам върху темата за това, доколко би могъл да бъде щастлив бракът с чужденец. Предполагам на много от вас, особено на жените, в условията на тежката финансова криза им е минавало през ума, че биха могли да намерят любов, пък и финансова стабилност, през брак в чужбина. Многобройни са и сайтовете, които дават възможности за установяването на контакт с подобна цел, както и за възникването на връзка, а защо и нещо повече. От друга страна много са и българите, които работят трайно в чужбина. Затова реших, че мнението ми по тази тема би могло да представлява интерес. Вече съм разсъждавала върху нещо подобно, но то беше свързано с религиозните различия на партньорите. Та по темата. Мисля, че никак не е изключено човек да намери семейното и любовното щастие във връзка с чужденец, но смятам, че е много по-малко вероятно. Културните различия и различията в манталитета понякога са доста сериозна пречка, особено при създаването на семейство. Но пак всичко е много индивидуално. Зависи и от чисто поколенческа принадлежност. При всички случаи на хората от младото поколение, които са в голяма степен и като култура, и като манталитет, и като световъзприемане, космополити, би им било много по-лесно да създадат една пълноценна и безпроблемна връзка с чужденец. Така че и тук, както и при други проблеми, които съм поставяла, всичко си е строго индивидуално. Въпрос на адаптивност, въпрос на компромисност и в крайна сметка – въпрос на това, дали наистина става въпрос за чувства, или просто за пресметнати ползи.

 

 

Брак с чужденец
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

  Some XHTML allowed.