Флиртът на работното място и опасностите, които носи

Здравейте. Може би очаквате да размишлявам върху днешната тема в посока как флиртът може да помогне на любовта. Но не. Няма да е тази посоката на днешните ми разсъждения. Защото днес изборът ми на тема е продиктуван от съвсем конкретен житейски пример. Става дума за моя приятелка, която е семейна от дълги години, с много успешен и щастлив брак. От известно време обаче ми споделя за флирт, който се случва на работното й място – с неин колега. Няколко пъти излизат на кафе, постоянни телефонни разговори, есемеси, според нея нищо сериозно, нищо, което може да застраши брака й. Но според мен интересът й към въпросния мъж расте с всеки изминат ден, знаете отстрани тези неща се виждат по-добре, и нещата излизат извън контрол. Та този случай ми даде повод за днешната тема. И тезата ми е, че флиртът на работното място носи реални рискове за сериозните връзки на участващите в него. Дългото време, прекарвано с колеги, общите интереси, които имате покрай професията, споделяне на общи проблеми – всичко това създава усещане за близост. Отначало нещата започват като невинна закачка с цел разнообразяване на трудовото ежедневие, но много често капанът на флирта щраква и се оказва, че вместо да разведри ежедневието, човек си го е натоварил с извънбрачна връзка, измъкването от която невинаги е толкова лесно. Затова моят съвет е: ако имате сериозна връзка, не започвайте нещо, което никой не знае как ще завърши, избягвайте лековати офис флиртове, освен че могат да съсипят отношения, градени с години, нерядко тези закачки имат фатални последствия и за професионалното ви бъдеще.

Флиртът на работното място и опасностите, които носи
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

  Some XHTML allowed.