Има ли универсална тайна за успех?

Простият и кратък отговор на този въпрос е “НЕ”! Универсални “тайни” за изход от някакви ситуации или постигане на дадени цели, няма. Животът е твърде сложен и разнообразен, за да можем да изписваме всеобща панацея, която да лекува или дава полезни ходове.

Това, което трябва да запомним е, че хората, времената и културите са различни. Типичен пример за това е българската държава, която от години вече се опитва да стабилизира държавните структури, изпробвайки разнообразни политически и икономически системи, разработени и използвани в напредналите западни държави. Но това, което българските политици и специалисти не разбират е, че нашето общество не е узряло, за да възприема модели от другите държави. Там тези системи и методи работят, защото имат дълга история и традиция в тази насока. Пробвали са, грешали са и са подобрявали метода. А през това време обществата им са имали възможност да асимилират и развият системата.

Един готов, работещ модел, в България трудно би имал успех, защото на първо място нямаме изградени навици и традиции, за да спазваме определени норми. Манталитетът също оказва влияние. На пример не може да се сравняват нации като българската и английската, още повече когато става въпрос за дисциплина.

Ето защо успехът трябва да е личен път. Може би да се взимат примери от по-големите и напреднали, но със сигурност трябва да се пречупват през призмата на народа, традициите и манталитета. Вярно е, че всичко може да се възпита, но за целта са необходими твърда ръка и… време.

Има ли универсална тайна за успех?
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

  Some XHTML allowed.