Сигурност в София и финансиране от СОПФ

Живеем във времена, в които спокойното и мирно съжителство е основен приоритет на държавните и местните структури. А град София, като световна и европейска столица, е притегателен център не само за хора от цяла България, които търсят развитие и по-добри възможности за себе си и семействата си, но и за много туристи от цял свят. Осигуряването на сигурността на жителите и гостите на града е сред основните приоритети на Столична община, коментира председателят на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) Орлин Алексиев.

Благодарение на средства от СОПФ, Столична община и Столичния общински съвет реализират проекти, цели и програми, които са свързани с развитието на столичния град и създаване на градска среда, която осигурява спокойни условия за живот на своите граждани.

СОПФ е създаден през 1994-а година с решение на Столичния общински съвет и се управлява от Съвет за управление, съставен от 14 души (9 общински съветници, 4 заместник кмета и главният изпълнителен директор на Столичната общинска агенция за приватизация). Негов председател от 2011-а година е Орлин Алексиев – общински съветник за трети пореден мандат, председател на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет и член на Постоянната комисия по икономика и собственост.

Основните насоки за действие относно сигурността на града са определени от стратегията за сигурност на Столична община. Те са свързани с доизграждане и поддържане на съществуващите  стратегия и мерки за сигурност. Тя обхваща географски територията на Столична община, съставена от 4 града – София, Нови Искър, Банкя и Бухово и 34 села, заедно с прилежащите им територии, коментира Орлин Алексиев. За да може Столична община да се изгради като сигурно и спокойно място за работа и живот, в действие влиза система за видеонаблюдение, с която се обхващат над 220 училища и детски заведения и над 130 публични площи общинска собственост, в това число пешеходни зони, подлези, градски градини, паркове, гробищни паркове, паметници, уязвими точки от инфраструктурата. Системата стартира през 2007-а година, като са изградени 4  локални центъра за видеонаблюдение, в които се дават 24-часови дежурства, 7 дни в седмицата, за да бъде осигурено нормалното функциониране на системата.

Със средства от СОПФ е изградена система за видеонаблюдение в общинските детски градини и училища, както и на публични площи. През настоящата 2019-а година със средства от СОПФ ще се финансира разширение на видеосистемата за наблюдение, включваща кварталите „Д. Миленков” – р. „Искър”, ж.к. Красна Поляна, кв. Орландовци и кв. Абдовица, поясни Орлин Алексиев.

Сигурност в София и финансиране от СОПФ
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

  Some XHTML allowed.