ценности Posts

Долу брака?!

Идват тежки времена за демографското положение на родината ни! Все по-малко българи сключват брак все по-висок е процентът на разводите, все по-малко деца се раждат. За сметка на това ромските деца се множат, а циганските сватби само чакат началото на сезона. За ужас на българите, повечето от тях нелигитимни пред държавата, което прави децата незаконни, [...]

Светослав Кантарджиев за културното наследство

Поредният "черен хумор"  в проекта за нов Наказателен кодекс се оказа частта с културните ценности. Режимът на регистрацията им се превръща в задължителен и всеки, който пренебрегне това подлежи на наказание - солидна глоба и няколко години затвор. Не само колекционерите, нумизматите, антикварите, но и болшинството от българските граждани могат да се окажат неволни потърпевши [...]