любов от пръв поглед Posts

Любов от пръв поглед

Вярвате ли в любовта от пръв поглед? Съществува ли тя? Ако да, силна ли е? Сигурно не веднъж са ви задавали тези или подобни въпроси. Аз лично не вярвам в нея. Личното ми мнение е, че е възможно да се получи някакво бързо увлечение, но чак пък любов. Любовта е дълбоко чувство и няма как да [...]