млади Posts

Младите страдат от любовна мания

Това не е безпрецедентно в историята на света, но и няма скорошен прецедент. Всъщност единственият начин, по  който трябва да се действа в подобни случаи е да се създаде на младите толкова работа, че да не им остане време да се поддават на мании и да се съревновават помежду си. Ето за какво става въпрос: откакто [...]