неочаквана бременност Posts

Неочаквана бременност. Какво да правим?

Тази ситуация и съпътстващият я въпрос най-често се случват и вълнуват млади двойки, които тъкмо навлизат в света на възрастните и все още са неподготвени за такъв неочакван обрат на съдбата. Тази ситуация се среща доста често, защото присъщо е на младостта да не се замисля за последствията от своите постъпки, да се поддава на [...]