обгрижване Posts

Колко внимание да отделяме на любимото момиче?

Здравейте, приятели! Днес ще поразсъждавам върху един въпрос, който често става причина за проблемите в много двойки: колко внимание трябва да се обръща на любимото момиче. С ясното съзнание, че в любовта чисто количествените натрупвания не винаги водят до качествени изменения. Този проблем е доста актуален в наши дни – когато в забързаното ежедневие, в [...]