оръжие Posts

Думите и любовта

Целият ни свят се състои от думи. И думите никога не са просто съчетание от букви. Още Аристотел е определил думите като най-силното оръжие на човека. Те могат да убият, но могат и да спасят. Затова днес ще поразсъждавам върху това, колко важни са думите в любовта. Някои от вас сигурно мислят, че единствено важни [...]