отбелязване на годишнина Posts

Годишнината е личен празник

Годишнините са важно нещо, нали? И как няма да са - все пак това е датата, в която се е случило нещо важно в живота ви и го е променило изцяло! Има годишнини, които цяла година очаквате да настъпят, кроите планове за тях и през главата ви минават идея след идея, свързани с повода. Само едно [...]