отстъпки Posts

Използвате ли VIP карти?

Предполагам, знаете, че VIP е абревиатура от very important person, което също предполагам, знаете, че означава "много важен човек". На мнение съм, че у нас няма чак толкова важни хора, които да определим като ВИП, а по-скоро такива с по-висока или с по-ниска степен на популярност. Затова не ми се иска да задълбавам в тази тема. [...]