родолюбие Posts

Призив… с обич

Здравейте, днес е по-особен ден. Днес следя новини с особено вълнение и се хванах да цъкам с език на всяко второ изречение на водещия емисията. Смятам, че нито политическият ни, нито общественият ни, нито икономическият ни живот е в ред в нашата държава. И макар да съм малко далече от темата на блога ми любов, [...]