страх Posts

Душевният катарзис наречен театър

Всички сме учили за древногръцките трагедии, в които всяко отделно действие цели да провокира различна емоция у зрителите.  Гърците са вярвали, че преминавайки през всички основни емоционални състояния като радост (смях), тъга, срах, пречистват душата и, излизайки от театрите хората са като преродени. Има много голяма логика в това твърдение, защото театърът, като едно от изкуствата [...]

Страхът от разделите

Здравейте, приятели! Днес искам да поразсъждаваме за страха от разделите – защо повечето хора се боят от прекратяване на отношения, въпреки че разбират, че любовта отдавна си е отишла и вече нищо не ги свързва с човека до тях. Такива ситуации се срещат доста често – хората стоят заедно по навик, инерция, въпреки че връзката [...]