ухажване Posts

За правилния начин да ухажваш една жена

Сигурно редовните читатели на писанията ми ще ме хванат в противоречие с вижданията, които съм излагала до момента, още от заглавието. И в известна степен е така – защото неведнъж съм казвала, че в любовта няма правилни и неправилни неща и начини, има подходящи и неподходящи за конкретната ситуация, за конкретния човек, за целите, в [...]