видеосподеляне Posts

Скритата камера невинаги забавлява…

Когато чуете словосъчетанието "скрита камера" най-вероятно в съзнанието ви изплуват комични сцени, в които хора биват поставяни в неловки ситуации, а публиката "гледа сеир" и се залива от смях. Обаче скритата камера невинаги забавлява... Най-популярната в света мрежа за видеосподеляне, Youtube, изобилства от кадри, заснети с техника за видеонаблюдение, които разкриват най-първични и отблъскващи човешки страсти... Бавачки, [...]