внимание Posts

Жената на високи обувки е по-опасна

Жената на високи обувки е по-опасна! В каква насока по-опасна обаче? Нямам предвид факта, че тънките и остри токчета могат да бъдат добро средство за самозащита. Това е вярно, но на друго искам да обърна внимание в момента. Когато жената обуе високи обувки, тя се чувства по-нестабилна. Трябва да стъпва по-внимателно и затова постоянно си гледа [...]

Колко внимание да отделяме на любимото момиче?

Здравейте, приятели! Днес ще поразсъждавам върху един въпрос, който често става причина за проблемите в много двойки: колко внимание трябва да се обръща на любимото момиче. С ясното съзнание, че в любовта чисто количествените натрупвания не винаги водят до качествени изменения. Този проблем е доста актуален в наши дни – когато в забързаното ежедневие, в [...]