За важността на изпълнените обещания

Здравейте, приятели! В моя блог много често съм разсъждавала върху неща, които са от първостепенна важност за отношенията между хората – не само любовните. И не знам как, ми се е изплъзнало едно от основополагащите за отношенията между хората неща – изпълнените обещания. Наясно съм с това, че много хора не се замислят над тези неща, отнасят се към дадените обещания с недостатъчно внимание и сериозност – именно по тая причина това е тема на днешния ми пост, защото неизпълнените обещания често водят до фатални последици в отношенията между двама души. Какво е даденото обещание или по-скоро какво трябва да бъде? Най-простичко казано, това е гаранция, че човек ще изпълни поетите ангажименти така, както трябва, и тогава, когато трябва. Не винаги обаче се получава така, често хората не разбират силата и тежестта на дадената дума, отнасят се към това лекомислено – с най-популярното последващо извинение: забравих. Да, случва се да забравиш понякога – по различни причини. Но даже и тогава, ако оценяваш смисъла и тежестта на дадената дума, трябва да намериш начин за много сериозно извинение, да се разбереш с човека, когото си подвел. Но и забравянията, и извиненията не трябва да стават серийни. Защото, ако човек постоянно подвежда другия – и в любовния, пък и в обществения си живот, – бъдете сигурни, че няма да има много желаещи за съвместни дела с него. В заключение мога да ви споделя моето житейско правило за обещанията: дадените обещания са закон и трябва да се изпълняват с цената на всичко; ако ви е трудно, просто не давайте обещания, които не можете или не искате да изпълните.

За важността на изпълнените обещания
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

  Some XHTML allowed.