Маските и любовта

Не, не съм се объркала. Това е темата днес – маските и любовта. Сигурно сте забелязали, че малко хора в живота си са самите себе си. Повечето като че ли слагат маска, която прикрива истинската им същност. Защо се получава така и как се отразява този неистински и неискрен образ в любовните отношения между двама души? Има един естествен като че ли стремеж в всеки човек да изглежда в очите на заобикалящите го по-добър, по-умен, отколкото е в действителност. И в тази постоянна игра и изграждане на илюзорен свят около себе си, много често хората спират да правят разлика между желанията и мечтите си и това, което са в действителност. Няма защо да ви казвам, че това е пагубно за любовните отношения. Отначало всичко е хубаво. Но когато отношенията се задълбочат, когато започнеш да живееш с един човек, лека-полека маските започват да падат и идват разочарованията. Оказва се, че си се влюбил в образа, който си е създал човекът срещу теб, а не в самия него. Затова моят съвет е да не се криете зад маски, особено в любовта, и винаги да сте самите себе си. Да, възможно е да се разминете с много хора, много да не харесат това, което сте, но пък така ще знаете, че човекът, който е с вас, харесва това, което наистина сте, а не това, което ви се ще да бъдете. По-добре е да живеете в реалния свят, отколкото в свят от мечти, който обикновено се спуква като балон и води до големи разочарования и силна болка.

Маските и любовта
Rate this post

Google+ Comments

Leave a Reply

  Some XHTML allowed.