Приятелство между мъж и жена?!

Здравейте, днес ще поразсъждаваме върху темата възможно ли е приятелството между мъж и жена – класическо приятелство без сексуално привличане? Смятам да обърна поглед към два основни варианта, за които се сещам: първия – приятелство между мъж и жена, при положение че никога не са били интимно близки, и втория – приятелство след приключила вече връзка. Първият вариант ми се струва възможен, когато приятелството се е зародило в много ранни детски години или когато се базира на много общи интереси към нещата от живота. Мисля, че случаите на такива приятелства между представителите на двата пола са доста чести, но също така мисля, че почти винаги в такива отношения идва етап, когато едностранно или двустранно припламват искри и приятелството преминава в нещо друго. Много чести са и случаите на приятелство, когато има несподелена любов и този от двамата, чиито чувства не са споделени, симулира приятелски отношения с надежда някой ден нещата да вземат друга посока. Още по-интересен е случаят, когато мъжът и жената са имали интимна връзка и след това решават да останат приятели. Такова приятелство принципно е възможно, но само при положение, че раздялата е била по взаимно съгласие и двамата партньори нямат горчив привкус от нея. Такива приятелства често се оказват доста здрави, защото те се базират на едно доста добро познаване на двете страни – но и при тях припламването на стари страсти никак не е изключено. Ако трябва да обобщя – не отричам съвсем приятелството, без интимен подтекст, между мъж и жена, но честно казано, ми се струва трудно постижимо.

Google+ Comments

Leave a Reply

  Some XHTML allowed.