отношение към родители Posts

Родители и деца

Здравейте, приятели! Днес подхващам един доста сериозен проблем и само на пръв поглед не особено близък до тематиката на блога ми – за почитта към родителите. Къде е връзката, ще попитате. Ами в това, че човек обикновено възпроизвежда отношенията от семейството, в което е живял, в това, което създава; начинът, по който се отнася с [...]