среща с непознат Posts

Виртуална среща

Чували сте предполагам, за т.нар. виртуални срещи. Не един и двама души са се запознали през последните няколко години благодарение на дигиталните и онлайн възможности на съвременния свят. Честно да си призная и аз съм си писала с един и двама души, които не познавам реално. Може би под въздействието на любопитство, от интерес или [...]