токчета Posts

Жената на високи обувки е по-опасна

Жената на високи обувки е по-опасна! В каква насока по-опасна обаче? Нямам предвид факта, че тънките и остри токчета могат да бъдат добро средство за самозащита. Това е вярно, но на друго искам да обърна внимание в момента. Когато жената обуе високи обувки, тя се чувства по-нестабилна. Трябва да стъпва по-внимателно и затова постоянно си гледа [...]